Åsgrendvegen 2B, 3850 Kviteseid

Våre tjenester

Vårt team består av dyktige og kvalifiserte fagfolk som har mange års erfaring i bransjen. Vi jobber kontinuerlig for å levere optimal kvalitet og gi god service til kundene. Hver jobb er vår prioritet, og vi er opptatt av et godt samarbeide med kunden. Vi er kjent for punktlig ferdigstillelse av prosjekter.

I vår bedrift har vi fokus på kvalitet og sikkerhet gjennom hele prosessen. Alle våre medarbeidere er opplært til å sikre arbeidsplassen, og vi følger nøye opp med internkontroll. Alle krav og regelverk i henhold til HMS-forskriften følges nøye opp. Dette sikrer et godt arbeidsmiljø og trygghet både for de som utfører jobben og for byggherren.

Vi leverer skreddersydde løsning tilpasset den enkelte kundes behov.

MK ANLEGG AS
BYGG OG ANLEGG

Vi kan gjennomføre både små og store anleggsprosjekter. Vårt arbeid kjennetegnes av nøye planlegging og koordinering, med fokus på både kostnadseffektive løsninger og HMS. Vi løser oppgavene på en smidig og profesjonell måte for våre oppdragsgivere.

Vi har lang erfaring i prosjektstyring og annleggsledelse og sørger for at byggeplassen utvikles i tråd med oppdragsgivers interesser. Vi kan bidra med utvikling av prosjekter, tegning og prosjektering, utarbeidelse av byggesøknad og utførelse av selve jobben. Med vår moderne maskinpark og dyktige fagfolk utfører vi alle typer bygge- og anleggsarbeider.

RØRLEGGER

Vi utfører alt av rørleggerarbeid til våtrom. For å utføre våtromsarbeid kreves en sentral godkjenning. Vi er sertifisert etter våtromsnormen, og vi sørger for at jobben blir utført i tråd med gjeldende forskrifter. Bruker du ufaglærte til våtromsarbeider kan det koste deg dyrt hvis en lekkasje oppstår. Det kan få konsekvenser for forsikringsutbetalingen hvis arbeidet ikke er utført av en autorisert rørlegger.

Din beste forsikringen er å la en rørlegger ta seg av jobben!

MK ANLEGG AS
MK ANLEGG AS
Grunnarbeid

Man skal være forsiktig med overdrivelser, men når det kommer til grunnarbeid, er MK ANLEGG AS nesten en revolusjon. I alt fra innledende graving til siste justering tilfører du millimeterpresisjon, fleksibilitet og en følelse som gjør at du kan jobbe mer effektivt og få et enda bedre sluttresultat.

MK ANLEGG AS er en landsdekkende grunnentreprenør med det utstyret som skal til for å løse alle typer grunnarbeider.

Maskinparken er oppdatert og variert i størrelse og type utstyr. Enheten er mobil og tar oppdrag over hele landet. Grad av mobilitet avhenger av prosjektets størrelse.

BILDER

Ta kontakt for ett uforpliktende tilbud.